Rapporten

De kinderen van groep 1, die voor januari vier jaar geworden zijn, krijgen 1 keer per jaar een rapport. De kinderen van groep 2 t/m 7 krijgen 2 keer per jaar een rapport. Data staan vermeld in de jaaragenda.

Naast de rapportbesprekingen vinden er ook 2 keer per schooljaar 10-minuten gesprekken plaats, in november en februari.