Rapporten

De kinderen van groep 1, die voor januari vier jaar geworden zijn, krijgen 1 keer per jaar een rapport. De leerkracht van de kleuters komt ook een keer op huisbezoek.

De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport. Data staan vermeld in de jaaragenda.

Naast de rapportbesprekingen vinden er ook 2 keer per schooljaar 10-minuten gesprekken plaats. In november is er een gesprek over de voortgang van de kinderen en in februari in de week dat de rapporten worden meegegeven. Einde schooljaar vinden er eventueel op verzoek van leerkracht of ouder ook gesprekken plaats.

Vanaf groep 6 is er een overstapdocument bij het rapport gevoegd. Ouders kunnen vanaf groep 6 zien waar hun kind op kan uitstromen, als de ontwikkeling zich voortzet.

Groep 8 heeft meestal in november, begin december een adviesgesprek en die duren 20 minuten.