Rapporten

De kinderen van groep 1, die voor januari vier jaar geworden zijn, krijgen 1 keer per jaar een rapport. Dat is dit schooljaar op 15 februari.

De kinderen van groep 2 t/m 7 krijgen 2 keer per jaar een rapport. Dit schooljaar op 15 februari en 10 juli.

Naast de rapportbesprekingen vinden er ook 2 keer per schooljaar 10-minuten gesprekken plaats, in november en februari.