Onder de aandacht in schooljaar 2021-2022

Daltonontwikkeling
Verbetering en ontwikkeling van ons Daltononderwijs staat ieder jaar onder de aandacht. Eens in de vijf jaar worden alle daltonscholen bezocht en beoordeeld op hun ontwikkeling op daltongebied. In het voorjaar van 2017 heeft de Daltonvisitatie van de Nederlandse Daltonvereniging bij ons op school plaatsgevonden. En met succes. Wij zijn ‘met vlag en wimpel’ geslaagd. De verwachting is dat zij in 2022 onze school opnieuw komen bezoeken.

Werken met het programma van Stichting LeerKRACHT
De leerKRACHT-aanpak helpt je een verbetercultuur te creëren, waarmee je als leraren van elkaar leert en samen met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. In het schooljaar 2021-2022 vervolgen wij de implementatie van dit traject.

Dit zijn de drie belangrijkste dingen die je daarmee bereikt:

  • Leraren hebben meer plezier in hun werk en ervaren minder werkdruk
  • Leerlingen voelen zich gehoord en zijn meer betrokken
  • Het onderwijs op school wordt beter

Wilt u hier meer over lezen, bezoek dan de website www.stichting-leerkracht.nl 

Zicht op ontwikkeling
We borgen dit schooljaar het werken met ‘zicht op ontwikkeling’. Dat betekent dat we onze werkwijze in het vaststellen en uitvoeren van een beredeneerd onderwijsaanbod voor ieder kind behouden. Feitelijk stellen we ons steeds de vraag; ‘Hoe kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind?’

Didactisch handelen
We zetten continue in de vakbekwaamheid van onze leerkrachten. Door middel van training en coaching versterken we het didactisch handelen en werken we aan uniformiteit in de manier van werken op school. Dit vanuit de overtuiging dat voorspelbaarheid in het handelen van de leerkracht, bijdraagt aan goede onderwijsopbrengsten.