Onder de aandacht in schooljaar 2022-2023

Daltonontwikkeling
Verbetering en ontwikkeling van ons Daltononderwijs staat ieder jaar onder de aandacht. Eens in de vijf jaar worden alle daltonscholen bezocht en beoordeeld op hun ontwikkeling op daltongebied. In het voorjaar van 2017 heeft de Daltonvisitatie van de Nederlandse Daltonvereniging bij ons op school plaatsgevonden. En met succes. Wij zijn ‘met vlag en wimpel’ geslaagd. De verwachting is dat zij in het najaar van 2024 onze school opnieuw komen bezoeken.

In het schooljaar 2023-2024 volgt het gehele team gezamenlijk de Daltonopleiding gaat volgen, zodat naast de al drie al gecertificeerde collega’s, iedereen weer gecertificeerde Daltonleerkracht is. Ook ondersteuners en interne begeleiding doen mee met deze opleiding.

In het schooljaar 2024-2025 zullen wij borgen wat dit schooljaar is ingezet en het beleidsplan klaar hebben. Ook blijven wij ons doorontwikkelen.

Cultuur met Kwaliteit
Wij hebben twee cultuurcoördinatoren op school. Juf Ank en Juf Michelle. Als school willen wij de kinderen meer met cultuur laten kennis maken. Dit zal de aankomende drie jaar, in samenwerking met Gigant, mede vorm krijgen. Het schooljaar 2024-2025 staat cultuur in zijn algemeenheid bij ons op school centraal. De onderwerpen muziek, dans, drama, kunst en beeldend zullen wij borgen.

Onze ambitie voor 2024-2025

We werken toe naar een professionele leergemeenschap waar open en transparant gecommuniceerd wordt en feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend is. Daltonschool De Horst laat zien hoe de kernwaarden van het daltononderwijs vormgeven aan alle aspecten van de school. We zullen dit school verder gaan met het behalen en analyseren van de resultaten op het vakgebied rekenen. Hiervoor is de subsidie verbetering basisvaardigheden sinds schooljaar 2023-2024 aanwezig en wordt dit schooljaar voorgezet. We starten dit schooljaar niet met een nieuwe methodes, echter we gaan ons wel verdiepen in ons leesonderwijs en de daarbij behorende methodes.