Dit jaar onder de aandacht

Daltonontwikkeling
Verbetering en ontwikkeling van ons daltononderwijs staat ieder jaar onder de aandacht. Eens in de vijf jaar worden alle daltonscholen bezocht en beoordeeld op hun ontwikkeling op daltongebied. In het voorjaar van 2017 heeft de Daltonvisitatie van de Nederlandse Daltonvereniging bij ons op school plaatsgevonden. En met succes. Wij zijn ‘met vlag en wimpel’ geslaagd.

Taalonderwijs

Dit schooljaar staan we voor de aanschaf van een nieuwe taalmethode die het best past bij ons Daltononderwijs en effectief ingezet kan worden om hoge onderwijs opbrengsten voor de kinderen te realiseren.

Ik-doelen
Naast leeropbrengsten hechten wij aan persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Met ik-doelen willen we kinderen (sociale) vaardigheden aanleren op gebied van samenwerking, zelfstandigheid, reflectie en verantwoordelijkheid. Hiermee bereiden we kinderen optimaal voor op hun verder toekomst en hun plek in de maatschappij.
Iedere periode stellen we een aantal ik-doelen centraal die we uitgebreid communiceren met ouders en kinderen.

Zicht op ontwikkeling
We gaan dit schooljaar nadrukkelijk aan het werk met onze ‘zicht op ontwikkeling’. Dat betekent dat we ons verder gaan bekwamen in het vaststellen en uitvoeren van een beredeneerd onderwijsaanbod voor ieder kind. Feitelijk stellen we ons steeds de vraag; ‘Hoe kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind?’