Dit jaar onder de aandacht

Daltonontwikkeling
Verbetering en ontwikkeling van ons daltononderwijs staat ieder jaar onder de aandacht. Eens in de vijf jaar worden alle daltonscholen bezocht en beoordeeld op hun ontwikkeling op daltongebied. In het voorjaar van 2017 heeft de Daltonvisitatie van de Nederlandse Daltonvereniging bij ons op school plaatsgevonden. En met succes. Wij zijn ‘met vlag en wimpel’ geslaagd.

Taal/lees/spellingonderwijs

Dit schooljaar gaan we ons oriënteren op nieuwe methodes voor de vakgebieden taal, lezen en spelling. Uiteraard willen we dat een methode past bij ons Daltononderwijs maar dat de methode ook effectief is en hoge opbrengsten voor de kinderen oplevert.

Ik-doelen
Naast leeropbrengsten hechten wij aan persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Met ik-doelen willen we kinderen (sociale) vaardigheden aanleren op gebied van samenwerking, zelfstandigheid, reflectie en verantwoordelijkheid. Hiermee bereiden we kinderen optimaal voor op hun verder toekomst en hun plek in de maatschappij.
Iedere periode stellen we een aantal ik-doelen centraal die we uitgebreid communiceren met ouders en kinderen.