Onder de aandacht in schooljaar 2022-2023

Daltonontwikkeling
Verbetering en ontwikkeling van ons Daltononderwijs staat ieder jaar onder de aandacht. Eens in de vijf jaar worden alle daltonscholen bezocht en beoordeeld op hun ontwikkeling op daltongebied. In het voorjaar van 2017 heeft de Daltonvisitatie van de Nederlandse Daltonvereniging bij ons op school plaatsgevonden. En met succes. Wij zijn ‘met vlag en wimpel’ geslaagd. De verwachting is dat zij in 2024 onze school opnieuw komen bezoeken.

Cultuur met Kwaliteit
Wij hebben twee cultuurcoördinatoren op school. Juf Ank en Juf Michelle. Als school willen wij de kinderen meer met cultuur laten kennis maken. Dit zal de aankomende drie jaar, in samenwerking met Gigant, mede vorm krijgen. Het schooljaar 2022-2023 staat beeldend werken en muziek bij ons op school centraal.

Werken met het programma van Stichting LeerKRACHT
De leerKRACHT-aanpak helpt je een verbetercultuur te creëren, waarmee je als leraren van elkaar leert en samen met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. Hierdoor hebben leraren meer plezier in hun werk en ervaren zij minder werkdruk. De leerlingen voelen zich gehoord en zijn meer betrokken en het onderwijs op school wordt beter.

Wilt u hier meer over lezen, bezoek dan de website www.stichting-leerkracht.nl 

Onze ambitie voor 2022-2023
We werken toe naar een professionele leergemeenschap waar open en transparant gecommuniceerd wordt en feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend is. Daltonschool De Horst laat zien hoe de kernwaarden van het daltononderwijs vormgeven aan alle aspecten van de school.