Huiswerk

Wij vinden het belangrijk dat kinderen geleidelijk zelfstandiger worden en zelf verantwoordelijkheid nemen voor schooltaken. Eén aspect daarvan is het meegeven van huiswerk.
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen de dicteewoordjes mee om thuis te oefenen en vanaf groep 6 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee voor de zaakvakken, rekenen en spelling. Naarmate de kinderen ouder worden zal er vaker huiswerk worden meegegeven. Dat o.a. ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Behalve voor de hele groep kan er ook individueel huiswerk worden meegegeven.