Vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen humanistisch vormingsonderwijs? Dat is mogelijk indien wij voldoende aanmeldingen daarvoor hebben.  Wij vragen jaarlijks aan de ouders of zij hun kind aan die lessen  mee willen laten doen. Wanneer er genoeg animo is, dan vragen wij de lessen aan om deze bij ons op school na schooltijd aan te laten bieden aan de kinderen. Op deze wijze missen de kinderen geen lessen van de andere vakgebieden.

Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.

Er zijn aan deze lessen geen kosten  verbonden. De Rijsoverheid betaald deze lessen.  Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl