Vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Wij vragen deze lessen aan voor de kinderen in groep 7 en 8. Deze lessen zijn op vrijwillige basis te volgen door de leerlingen.

Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.

We hebben voor het schooljaar 2023-2024 wekelijkse lessen aangevraagd voor Humanistische vorming in groep 7 en 8. De lessen worden gegeven door bevoegde vakleerkrachten. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen. Er zijn geen kosten aan verbonden. De Rijsoverheid betaald deze lessen. Mocht u niet willen dat uw kind aan deze lessen meedoet, dan kunt u dat aangeven aan de leerkracht en zorgen wij voor een vervangend lesprogramma voor dat moment. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl