Sociaal-emotionele vorming

Kanjertraining
Wij werken op school in groep 1 t/m 8 met de methode ‘Kanjertraining’. Deze methode voor de sociaal-emotionele vorming, leert de kinderen hoe om te gaan met zichzelf en met elkaar. Het richt zich niet alleen op pesten en plagen, maar geeft kinderen ook inzicht in hoe zij zich in allerlei situaties moeten gedragen: ik wil er graag bij horen, ik wil gewaardeerd worden, ik wil niet alleen zijn.
De leerkrachten volgen hiervoor regelmatig nascholing, zodat zij op de hoogte blijven van ontwikkelingen en op actuele situaties en problemen kunnen inspelen.
We gebruiken ook het leerlingvolgsysteem op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling van de Kanjertraining.